SUPER ADD Studio®


主題:慶祝1.3週年《人工色素基地》
時間:11/23(六)22:00-04:00
地點:Triangle(花博公園內)
地址:台北市中山區玉門街1號
票價:預售400/現場500(附一杯飲料)
演出DJ:BennWu/ Cotton disco/ Fake Drugs/ Hendricks gin/ Z+Kolette(沙羅曼蛇)
演出VJ:海星星

2013/11
Works    About    Index    ︎